Bestuursrecht

Bij Aydogan Advocatenkantoor kunt u terecht voor alle zaken die betrekking hebben op het bestuursrecht. Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid.

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die u aangaat, dan moet u in het algemeen daartegen eerst binnen de termijn bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Er dient een bezwaarschrift te worden opgesteld, waarin aangegeven wordt waarom u het niet eens bent. Vervolgens kunt eventueel in beroep. Het kunnen soms ingewikkelde procedures zijn. Aydogan Advocatenkantoor kan u ter zake bijstaan en dergelijke procedures voor u voeren.

Aydogan Advocatenkantoor adviseert en staat u bij in (rechts)zaken met betrekking tot de volgende bestuursrechtelijke terreinen:

  • Sociaal zekerheidsrecht (als uw uitkering ingetrokken of niet toegekend wordt)
  • Bestuurlijke handhaving (burgemeesterssluitingen, bestuurlijke boeten, verkeershandhaving;
  • Urgentieverklaringen;
  • Verklaringen omtrent gedrag (VOG)

Aydogan Advocatenkantoor staat u bij in bezwaarprocedures bij onder andere de Sociale Verzekeringsbank of gemeenten, alsmede in beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.